Gemeente Leidschendam-Voorburg kiest voor Ontwerpcollectief Vlietvoorde

foto’s: Stijlgroep, SeARCH en Architectuur MAKEN Het Ontwerpcollectief Vlietvoorde wint de tender voor Vlietvoorde, een nieuwe duurzame woonbuurt in de Duivenvoordecorridor tussen de Veursestraatweg en de Vliet. De gemeente Leidschendam-Voorburg kiest voor de inzending van Schouten en de Jong Projectontwikkeling (in samenwerking met gebiedsontwikkelaar BPD), met als ontwerpteam Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en…

Lees verder!

Stand van zaken juni 2018

In de maanden maart, april en mei is er vrijwel dagelijks grond vanuit Park ’t Loo overgebracht naar de bouwlocatie aan de Noortheylaan. Deze grondtransporten zijn onlangs afgerond: alleen in de noordoosthoek is later dit jaar nog extra grond nodig. Er wordt nog bekeken of overal op het terrein de juiste hoogte is bereikt…

Lees verder!

Landschappelijk Raamwerk Vlietvoorde

Het voorlopig ontwerp voor de hoofdstructuur (groen, water, recreatie en wegen) is door Bureau HOSPER uit Haarlem opgesteld, als uitwerking van de ‘Ruimtelijke uitnodiging’. In dit ontwerpproces zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek en het effect van de aankoop van Life & Garden meegenomen.

Lees verder!

Ontwikkeling Buitenvoorde definitief beklonken

Wethouder Bianca Bremer van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Phillip Smits, algemeen directeur bij projectontwikkelaar Blauwhoed, hebben deze week de contractstukken ondertekend voor de ontwikkeling van tien exclusieve villa’s in project Buitenvoorde te Vlietvoorde.

Lees verder!

Actuele spelregelkaarten voor Vlietvoorde

De spelregelkaarten voor Vlietvoorde zijn geactualiseerd. Na het archeologisch onderzoek, het aankopen van grond en een eerste ontwerp voor de inrichting van het groen in het gebied zijn de spelregelkaarten opnieuw vastgesteld met heldere uitgangspunten en richtlijnen. Marktpartijen die een stuk grond willen kopen in Vlietvoorde kunnen tot 1 september hun interesse kenbaar maken. Zij…

Lees verder!

Verkoop eerste deelplannen Vlietvoorde van start

We hebben wederom goed nieuws! De gemeente Leidschendam-Voorburg is gestart met de verkoop van een deel van het ontwikkelgebied Vlietvoorde. Dat betekent dat geïnteresseerde marktpartijen zich kunnen aanmelden voor ontwikkeling van twee deelgebieden in het groene, historische landschap tussen de Veursestraatweg en de Vliet.

Lees verder!

Blauwhoed start eerste ontwikkeling in Vlietvoorde te Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg gunt de ontwikkeling van de locatie ‘De Bosrand’ in Vlietvoorde aan projectontwikkelaar Blauwhoed die de tender voor dit project heeft gewonnen. Het plan van Blauwhoed gaat Buitenvoorde heten en is ontwikkeld in samenwerking met landschapsarchitect Andrew van Egmond en ZILT Architecten. Naar verwachting zal het nieuwe landschap met tien bijzondere villa’s eind 2018 klaar zijn.

Lees verder!